Xandra v h Witte Huis betäcktes sommaren innan med Skäpperöds Rex RS 381, ultraljudades dräktig, men resorberade tyvärr någon gång under hösten.