Vena och Safena

2021-05-12

Vena och Safena. De går sida vid sida hela dagarna, de tyr sig till varandra och det har varit tydligt att de gjort så ända sedan de kom hem från hingsten i höstas. Det skiljer ett år på dem i ålder, de har samma mamma och det kan vissa stunder vara svårt att se vem som är vem av dem. Just nu går de (och vi) i väntans tider och båda ska föla under andra halvan av maj - det är snart det.

 

Safena till vänster och Vena till höger.